پولس رسول! این تمام آن چیزی است که ما از او می‌دانیم! نامش پولس بود و شغلش رسول بودن. اما کتاب اعمال تصویر گسترده‌تری را به ما نشان می‌دهد. پولس حرفه‌ای نیز داشت، او خیمه‌دوز بود. این شغل بود که به او آزادی سفر به جای جای جهان را برای گسترش انجیل به او می‌داد! وقتی شما ایمانی پرمخاطره دارید با همیشه آماده حرکت باشید!

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.