فصل  ششم - ۷ هدیه از عیسی برای سال جدید

ماموریت

سال نو همگی مبارک. در اولین قسمت از پادکست‌های مأموریت در سال نوی شمسی، دربارهٔ هفت هدیه و وعده از کلام خدا صحبت می‌کنیم. این هدیه‌ها عبارتند از:

۱) حکمی تازه (یوحنا ۳۴:۱۳)؛  

۲) زندگی نو (رومیان ۴:۶)؛

۳) ذهنیت نو (رومیان ۲:۱۲)؛

۴) خلقتی تازه (۲قرنتیان ۱۷:۵)؛

۵) دل و روحی تازه (حزقیال ۳۶: ۲۶-۲۷)؛

۶) انسان جدید (کولسیان ۱۰:۳)؛

۷) آسمان و زمین جدید (مکاشفه ۱:۲۱).

آمین که این هدیه‌ها و وعده‌ها باعث بنای همگی شما باشند.

شما می توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.