در این قسمت می خواهیم به اهمیت حمایت از حیوانات، فعالیتی که شاید کمتر به آن بها داده میشود، بپردازیم و در این خصوص با خواهر عزیزی به اسم نسترن گفتگو خواهیم کرد که سالها در زمینه حمایت و نگهداری از حیوانات دانش و تجربه بسیار دارد و در حال حاضر در کلینیک دامپزشکی مشغول به کار می باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.