فصل  هفتم: قسمت دهم - آمادگی برای خدمت

ماموریت

دوستان، در این قسمت و ادامهٔ موضوع «۱۲ آمادگی یک خادم» که مبحث اصلی این فصل است، به هشتمین موردی که اشاره می‌کنیم، آمادگی برای خدمت است. خدمت حقیقی واقعاً به چه مفهوم است؟ چگونه من می‌توانم در نمونهٔ خداوندمان عیسی مسیح با تمام دل، جان و فکر خودم، خدا را محبت و خدمت کنم؟ آیا این پیروی و خدمت مسیح، بهایی نیز دارد؟

متون اصلی: متی ۲۸: ۱۸- ۲۰،  کولسیان۳: ۱۷ و ۲۳-۲۴

شما می توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.