فصل  هفتم: قسمت پنجم - آمادگی خانوادگی

ماموریت

دوستان، در این قسمت و در ادامهٔ موضوع «آمادگی برای خدمت کردن» که مبحث اصلی این فصل است، به سومین موردی که اشاره می‌کنیم، آمادگی خانوادگی است. اگر به وضعیت خانوادهٔ خود صادقانه نگاهی بیندازیم، آیا می‌توانیم بگوییم که خانوادهٔ ما در جایگاه نخست و مقدم بر خدمت کردن است؟  آیا خدمت اصلی خود را اول در خانه می‌بینیم و بعد در خارج از آن؟

متون اصلی: ۱تیموتائوس ۵:۳، ۱تیموتائوس ۸:۵

شما می توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.