گاهی اوقات شگفت انگیزترینِ راه‌ها برای گسترش انجیل شگفت‌انگیز نیستند، بلکه راه‌های معمولی هستند.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.