دوستان و همراهان عزیز پادکست خواهرانه، همچنان با موضوع چالش‌های زنان در خدمتتان هستیم. در این گفت‌وگو با خواهر عزیز «ریما میناسیان» که مشاور و روان‌درمانگر مسیحی هستند، به فصل دیگری از زندگی که دوران سالمندی است می‌پردازیم. آشنایی و آگاهی بیشتر در‌این‌باره، به ما درک متفاوتی از این دوران بخشیده، به ما کمک می‌کند تا به افکار ترس و وحشت از آن غلبه کرده و با وجود چالش‌های این دوره از زندگی، بتوانیم اهمیت و ارزش آن را دریافته، در زمان مناسب به خود و اشخاص دیگری که در تجربۀ گذر از این دوران هستند، کمک لازم را بنماییم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.