فصل  هفتم: قسمت ششم - آمادگی شخصیتی

ماموریت

دوستان، در این قسمت و ادامهٔ موضوع «آمادگی برای خدمت کردن» که مبحث اصلی این فصل است، به چهارمین موردی که اشاره می‌کنیم، آمادگی شخصیتی است. شاید کسانی باشند که ما می شناسیم که واقعاً خدا و خدمت او را خیلی دوست دارند و کلام خدا را نیز خوب می‌دانند، اما از لحاظ شخصیتی در جاهایی آن‌طور که شایستهٔ انجیل است رفتار نمی‌کند. نگرش ما به این افراد به چه صورت است؟ من چگونه می‌توانم به‌عنوان خادم مسیح از لحاظ شخصیتی رشد کنم؟

متون اصلی: ۲پطرس ۱: ۵-۱۱، افسسیان ۲۹:۴

شما می توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.