موضوع این قسمت، بررسی چالش‌های مادرانی است که به دلایلی مانند طلاق، فوت یا ترک همسر، به‌تنهایی مسئولیت بزرگ‌کردن فرزندانشان را به‌عهده دارند. بدین منظور، با خواهر عزیزی به نام «مریم» که به‌‌عنوان یک مادر، با این چالش‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، گفت‌وگو می‌کنیم و ضمن شنیدن مشکلات ایشان، به برخی از راهکارها و طریق‌هایی که به این عزیز کمک کرده، اشاره می‌کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.