در این قسمت از فصل سوم، گفت‌و‌گوی خود را با خواهر «بلونا»، مشاور کودک و خانواده، در مورد اهمیت آگاهی‌داشتن مادران از دورهٔ نوجوانی و چگونگی برقراری ارتباط سالم با فرزند ادامه می‌دهیم. کسب آگاهی و شناخت لازم از وضعیت روحی-روانی، نیازها و چالش‌های فرزندان در این دورهٔ حساس و مهم، مادران را در شکل‌گیری و رشد سالم شخصیت فرزندشان توانمند می‌سازد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.