موضوع این قسمت، بررسی چالش‌های مادرانی است که فرزندانشان برای آغاز فصلی نو از زندگی‌شان چون تحصیل، ازدواج، کار یا غیره، خانه را ترک می‌کنند. بدین منظور، با خواهر عزیزی به نام «آناهید» که مادرِ دو فرزند هستند و با این شرایط روبه‌رو شده‌اند، گفت‌وگو کرده و ضمن شنیدن چالش‌ها، به بعضی از راهکارها و طریق‌هایی که به این عزیز کمک کرده‌اند، اشاره می‌کنیم.  

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.