این قسمت از فصل چهارم که آخرین گفت‌وگوی ما با خواهر «عطیه»، وکیل مهاجرت، خانواده و حقوق بشر است، به بُعد دیگری از عدالت اجتماعی که دربارهٔ آزار و خشونت جنسیتی است، می‌پردازد. در این راستا، ضمن بررسی انواع آزارها و خشونت‌ها، به کسب آگاهی بیشتر و ارائه راهکارهایی برای حفظ سلامت جسمی، روحی و روانی در ارتباطات، اشاره می‌کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.