در این قسمت قصد داریم به چالش‌های زنان در محیط‌های کاری بپردازیم. بدین منظور، با خواهر عزیزی به نام «افروز» که سال‌ها تجربۀ کار در زمینه‌های مختلف خارج از خانه را دارند، گفت‌وگو می‌کنیم و ضمن شنیدن این تجربه‌ها و اشاره به برخی مشکل‌ها و چالش‌ها، راهکارهایی مفید برای ادامۀ فعالیت و اثربخش‌بودن زنان در محیط کاری ارائه می‌دهیم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.