آیا فکر می‌کنید که در هر بحثی حق با شماست؟ آیا طرز بیان مطلبی، بر پذیرش آن از سوی طرف مقابل تأثیر دارد؟ برای دانستن جواب، قسمت قبل را مطالعه کنید.

آیا شنوندۀ خوبی هستید؟

 

به کجا نگاه می‌کنید؟ شوهری بود که فکر می‌کرد با خواندن روزنامه و تماشای تلویزیون، هنگام صحبت با همسرش، در وقت صرفه‌جویی می‌کند. البته آنچه همسرش در مورد این صرفه‌جویی در وقت فکر می‌کرد، جایی نوشته نشده است. اما واقعاً به کجا نگاه می‌کنید؟ آیا به همسرتان نگاه می‌کنید یا به او بی‌محلی می‌کنید؟ توجه کامل خود را معطوف او کنید. به او نگاه کنید؛ البته اگر در حال رانندگی نیستید! شما به غیر از گوش‌های‌تان، با چشمانتان نیز می‌شنوید.

به چه فکر می‌کنید؟ هنگامی که صحبت او تمام شود، چه خواهید گفت؟ اگر جوابی برای این سؤال ندارید، پس شاید واقعاً به او گوش نمی‌دهید.

چه احساسی پشت کلمات شماست؟ پشت کلماتی که بر زبان می‌آوریم، چیزهایی مانند درد، لذت یا سرگشتگی می‌توانند وجود داشته باشند. حال به‌نظر شما چه احساساتی پشت این کلمات وجود دارند؟

تو جلوی دوستانم با من تند حرف زدی.
تو خیلی قول‌ها به من دادی.
حالا فهمیدم که تو فقط اهل حرف زدنی.
فکر کنم حامله‌ام.
بچه‌ها امروز خیلی اذیت کردند.
استخدام شدم.

وقتی که متوجه نمی‌شوید: در این هنگام، از طرف مقابل بپرسید: «منظورت این است که…؟» یا «داری می‌گویی که…؟» یا «می‌توانی آن را دوباره بگویی؟» این سؤال‌ها را در همان لحظه، یا اگر حکیمانه نیست، بعداً بپرسید. اینکه فقط شما موضوع را درک کرده‌اید، مهم است، چیزی که اهمیت بیشتری دارد، این است که همسرتان بفهمد شما می‌خواهید مسئله را درک کنید.

 

سه «نباید» در هنگام شنیدن

نباید حرف او را قطع کنید: قطع‌کردن صحبت، منجر به بالا رفتن صدا خواهد شد و یک طرف تلاش خواهد کرد تا با بلندتر صحبت کردن، بر دیگری غلبه کند. این کار باعث استیصال (به دلیل به‌هم‌ریختن افکار) و خشم (به دلیل تعدی خودخواهانۀ طرف مقابل) می‌شود.

نباید گفته‌های او را رد کنید: ای شوهران، اگر همسرتان درد می‌کشد، گفتن «نباید این حس را داشته باشی» یا «تحمل کن، فردا حالت بهتر می‌شود» یا «این که مهم نیست» کمکی به حل مشکل نمی‌کند. هرگز احساسات همسرتان را ناچیز نشمارید. و شما ای خانم‌ها، اگر دائم به شوهرتان بگویید که «تو که هیچ وقت حرف‌های مرا نمی‌شنوی»، او کمتر به صحبت‌های شما گوش خواهد سپرد، چرا که فکر می‌کند حرف‌های شما آن‌قدرها هم حقیقت ندارند. البته او گاهی ممکن است چنین باشد! اما اگر او به صحبت شما توجه کرد و شما به او گفتید: «ممنون که به حرف‌های من گوش دادی»، او به احتمال زیاد در آینده بیشتر به صحبت‌های شما توجه خواهد کرد.

نباید او را نصیحت کنید: او را نصیحت نکنید، مگر آنکه خودش از شما بخواهد. شاید او در آن لحظه به کلماتی مثل «این کاری است که باید انجام بدهی»، نیاز نداشته باشد. شاید او فقط بخواهد کسی حرف‌هایش را بشنود. شاید او واقعاً از شما راه‌حلی نخواهد! که البته از هر ده شوهر، نُه نفر این را درک نمی‌کنند. خانم شما فقط از شما می‌خواهد احساسش را درک کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.