چه کارهایی را در عمل برای تشویق همسرمان می‌توانیم انجام دهیم؟ برای دانستن جواب، قسمت قبل را مطالعه کنید.

تشویق با آنچه هستیم

« نگرشی حاکی از قدردانی در خود بپرورانید.»

تسلی‌دادن: کیست که ناامیدی، فقدان، بیماری، شکست، تنهایی یا درد را تجربه نکرده و در آرزوی یک گوش شنوا یا شانه‌ای برای گریه‌کردن نباشد؟ کدام خانم است که قدردان شوهر فهیم خود برای همراهی‌اش در دوران پیش از قاعدگی یا هنگام ظهور نشانه‌های یائسگی نباشد؟ وقتی اوضاع سخت می‌شود، بهترین دارو می‌تواند یک آغوش باشد. دانستن اینکه احساس شما برای همسرتان حقیر یا مضحک نیست، به‌طرز شگفت‌انگیزی اطمینان‌بخش است. شاید هم همه‌چیز در حال فروپاشی باشد، اما همسرتان کنار شما است. چنین عشقی یکی از قدرتمندترین چیزها در زندگی است.

خندیدن: اگر بتوانید خودتان را بیش از حد جدی نگیرید و به خودتان بخندید، می‌توانید روابط خوبی داشته باشید. شوخی و خنده با شریک زندگی‌تان (البته تنها تا زمانی که دوست داشته باشند)، می‌تواند مایۀ خوشی باشد. البته خندیدن با هم یکی از بهترین روش‌ها برای رسیدن به آرامش است. بسیاری از زوج‌ها کشف می‌کنند که خنده می‌تواند پادزهر تنش باشد.

قدردانی: ما شاید نتوانیم موقعیت به‌خصوصی را تغییر دهیم، اما می‌توانیم نحوۀ برخوردمان با آن موقعیت را تغییر دهیم. دید مثبت یا «نیمۀ پُر» لیوان همیشه بهتر از دید منفی یا «نیمۀ خالی» لیوان است. کسی می‌گفت که زندگی‌کردن با همسری عیب‌جو، شاکی و غرغرو مثل کندن گوشت از استخوان دردناک است. زندگی در فضایی آکنده از قدردانی بسیار ساده‌تر است، بنابراین، رفتارهایی که نشانی از قدردانی دارند در خود بپرورانید.

اعتماد‌داشتن: به کسی که به مکان جدیدی نقل مکان کرده بود و می‌خواست آگهی بدهد، دو راه توصیه شد: راه اول، آگهی‌دادن در روزنامه بود و راه دوم هم این بود که با کسی قابل‌اعتماد صحبت کند. البته پیشنهاد این بود که: «راه دوم را در پیش بگیرید. کمی زمان خواهد برد تا خبرها پخش شود، اما درست مثل آگهی روزنامه نتیجه خواهد داد و البته، به رایگان هم انجام خواهد شد.» اما خیانت در حفظ مسائل، اصلاً شوخی‌بردار نیست. اینکه بتوانید رازها، ترس‌ها و شکست‌های خود را با همسرتان در‌میان بگذارید و کاملاً مطمئن باشید که رازتان پیش او امن خواهد بود، شما را تشویق خواهد کرد تا هرچه بیشتر، با او باز و شفاف باشید.

حفاظت‌کردن: نیروی بدنی مرد می‌تواند به احساس امنیت زن کمک کند و شاید گاهی واقعاً باید از این قدرت استفاده کرد. اما مردان نیز مانند خانم‌ها به امنیت عاطفی نیاز دارند؛ یعنی دانستن اینکه یک نفر در هر شرایطی، همیشه برای شما خواهد ایستاد و شهرت و اعتبار و شخصیت شما نزد او، امن خواهد بود.

تأیید کردن: شوهری که در منزل مورد تأیید همسرش واقع نشود، در محل کار به دنبال آن خواهد رفت. همین‌طور، خانمی که در منزل توسط همسرش تأیید نشود، در میان دوستانش به دنبال آن خواهد رفت و با آنان سرزنده خواهد بود. هیچ چیز قادر نیست اعتمادبه‌نَفْس را مانند تأییدهای همیشگی و سخاوتمندانۀ همسر بنا کند.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.