در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم زهره که سالها پیش همسرشان را که در ایران ساکن بود، از دست دادند و شرایط سفر به ایران برای او امکان پذیر نبود و نتوانستند حتی در مراسم خاکسپاری همسرشان حضور داشته باشند و یا این غم را با حضور در کنار اقوام و فامیل بگذرانند. بدلیل شباهت شرایط سوگواری این خواهر با اشخاصی که در شرایط کرونا عزیزشان را از دست

میدهند، این پادکست تهیه شده است.