دسته: افکار زیرزمینی

افکار زیرزمینی – قسمت پنجم

مائو تسه‌تونگ کشیشان را به زندان می‌انداخت، کتاب‌مقدس‌ها را می‌سوزاند و کلیساها را می‌بست، اما او بزرگترین و برجسته‌ترین پیش‌مبشر تاریخ کلیسا بود و باعث بزرگترین بیداری دنیا شد.

ادامه مطلب
Loading

نان روزانه

پنجشنبه ۳۰ دی

پیدایش ۶:‏۱۱‏-۷:‏۱۰

«... عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت.» (۶:‏۱۸)

تعمق در تصویر

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.