فصل  هفتم: قسمت سوم - آمادگی فکری

ماموریت

دوستان، در این قسمت و ادامهٔ موضوع «آمادگی برای خدمت کردن» که مبحث اصلی این فصل است، به اولین موردی که اشاره می‌کنیم، آمادگی فکری است. در اینجا سؤالی را مطرح می‌کنیم که می‌تواند به ما در امر خدمت کردن کمک کند: آیا قبل از اینکه عملاً در کار خدمت دخیل شویم، انگیزه، ایده یا رؤیایی برای آن خدمت داریم؟

متون اصلی: ۱قرنتیان ۱۶:۲،حبقوق ۲:۲-۳، فیلیپیان ۱۳:۴

شما می توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.