همراهان عزیز پادکست خواهرانه، در این قسمت به چالش دیگری به نام بالارفتن سن ازدواج وعدم تمایل به آن در زنان می‌پردازیم. بدین منظور، با خواهر عزیز «مژگان دانشور»، تحصیل‌کردۀ رشتۀ جامعه‌شناسی و خادم فعال کلیسای فارسی زبان، گفت‌وگو کرده، ضمن بررسی دلایل و ریشه‌یابی این موضوع، به بعضی از راهکارهای کاربردی و کمک‌کننده به دختران عزیز کشورمان اشاره می‌کنیم. امید است شنیدن این پادکست، نگرشی صحیح و واقع‌بینانه نسبت به مقولۀ ازدواج و در نتیجه، تصمیم‌گیری درست بر طبق ارادۀ نیکوی خداوند، در خواهران عزیزمان و خانواده‌ها ایجاد نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.