در این قسمت با خواهر عزیزی به اسم آرپینه که در خدمت رهبری پرستش هستند، گفتگو خواهیم کرد تا چگونگی پرستش در لحظات سخت و پرفشار زندگی بخصوص در این روزها که بخاطر ویروس کرونا شاهد یک بحران جهانی هستیم را از زبان این خواهر عزیز بشنویم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.