آدرس این آیه کجاست؟ «جواب نرم خشم را برمی‌گرداند، اما سخن تند غضب را برمی‌انگیزد»

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.